O meni

Sem certificirana nevro/psihoanalitičarka, magistrica psihoterapevtske znanosti in doktorica evolucijske antropologije. Za podjetja in organizacije razvijam produkte promocije duševnega zdravja na delovnem mestu, vključno s preventivnimi in interventnimi kurikulumi, ki temeljijo na analizah obstoječega stanja, mednarodnih smernicah dobre prakse in z raziskavami utemeljenih standardih. Moje rešitve zajemajo programe za zaposlene, vključno z delavnicami, predavanji, treningi in tečaji, ter izdelane strategije in smernice za implementacijo s strani družb. Za namen razvoja produktov po meri ali kot samostojne storitve izvajam tudi analize organizacijske kulture in klime ter analize organizacijskih dejavnikov tveganja. Pri delu izhajam iz psihološke znanstvene paradigme, ki jo dopolnjujem s preteklimi izkušnjami klinične prakse ter nadgrajujem z antropološkim razumevanjem delovanja organizacij in kadrov. Pri razvoju in izvedbi programov za zaposlene uporabljam najsodobnejše interaktivne rešitve igrafikacije in integracije mobilnih aplikacij. Produkte za implementacijo s strani podjetij in organizacije prilagajam njihovim sistemom, tehnologijam in filozofijam upravljanja zaposlenih.