Malka Čeh, specializantka klinične etologije

Etologija je znanost psihičnega delovanja živali, v kateri se ukvarjamo s čustvovanjem, kognicijo in vedenjem živali kot njihovimi evolucijsko razvitimi mehanizmi. V klinični etiološki praksi svoje razumevanje živali uporabljamo v  namen skrbi za zdravje in dobrobit živali, izboljšanja njihovega življenja in življenja njihovih ljudi. Večinoma obravnavamo in pomagamo pri obvladovanju in reševanju težav, kot so agresija, strah in fobije, ločitvena tesnoba, kompulzivno vedenje in podobno pri hišnih in domačih živalih.