Malka Čeh, evolucijska psihologinja

Evolucijska psihologija raziskuje in pojasnjuje psihične lastnosti in delovanje človeka in nečloveških živali s spoznanji, da so se ti razvili z naravno selekcijo kot adaptivni odzivi na okoljske pritiske na prejšnje generacije prednikov današnjih živih bitij. Spoznanja evolucijske psihologije uporabljamo v različnih aplikativnih disciplinah, npr. v človeški psihologiji na področju duševnega zdravja, osebnostne rasti ali človeške učinkovitost, v psihologiji nečloveških živali na področjih psihičnega blagostanja in treninga nečloveških ipd.
.
Vir slike v headerju: Herculano-Houzel, S. (2012). The remarkable, yet not extraordinary, human brain as a scaled-up primate brain and its associated cost. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(1), 10661-10668.