SiNAPSA nevroznanstvena konferenca 2019

Slovensko nevroznanstveno združenje SiNAPSA in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

vabita na

NEVROZNANSTVENO KONFERENCO SiNAPSA 2019

ki bo potekala

20. in 21. septembra 2019 na Medicinski fakuleti na Korytkovi cesti 2 v Ljubljani.

Slovensko nevroznanstveno združenje SiNAPSA konferenco organizira vsako drugo leto in letošnja konferenca bo osma zapored. Srečanje bo pokrivalo širok obseg vsebin nevroznanstvenih raziskav, ki raziskujejo različne ravni delovanja, od molekularne do sistemske. Program je sestavljen iz plenarnih predavanj, tematskih simpozijev in predstavitev posterjev, ki bodo predstavili najsodobnejša spoznanja s področja osnovne nevrobiologije (molekularne nevrobiologije, nevrokemije, živalskega modeliranja), razvojne in odrasle nevrologije, psihiatrije, psihologije, kognitivne in translacijske nevroznanosti.

Program in registracija sta objavljena na spletni strani konference: http://www.sinapsa.org/SNC19

Konferenco bo spremljal vzporedni simpozij klinične nevrofiziologije. Program in registracija sta objavljenja na spletni strani simpozija: https://www.kclj.si/…/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *