Tag: duševno zdravje zaposlenih

  • Duševno zdravje zaposlenih v Evropi se slabša

    Zavedanje pomena duševnega zdravja pri delu v Evropi narašča ter spodbuja implementacije podpornih programov in politik. Spremembe so pogojene z več dejavniki, vključno s povečano ozaveščenostjo glede vpliva duševnega zdravja in dobrega počutja na produktivnost zaposlenih, pa tudi zakonskimi zahtevami, ki postopoma dvigujejo standarde varstva zdravja pri pri delu. Dodatno je ozaveščenost o pomenu duševnega…