Blog

Kako z mikro spremembami spremenite življenje

James Clear v knjigi Atomske navade: preprosti in dokazani način, kako oblikovati dobre navade in se znebiti slabih piše, kako uporabite potencial svojih vsakdanjih navad. Avtorjevo osnovno priporočilo je, da se lotite drobnih sprememb, ker je te lažje uresničevati. Majhni ukrepi, ki se jih držite in jih velikokrat ponovite, dolgoročno prinesejo velike spremembe. Najbolj učinkovita sprememba je …

Kako z mikro spremembami spremenite življenje Read More »

Ali vaša starost vpliva na duševno zdravje vašega otroka

  Splošni trend v svetu ni samo staranje prebivalstva, ampak tudi staranje staršev. V vseh modernih družbah narašča delež žensk, ki so ob rojstvu prvega otroka starejše od 35 let. S tehnološkim in zdravstvenim napredkom vse bolje obvladujemo negativne učinke starosti na plodnost, še vedno pa vas lahko zaskrbijo različna druga tveganja. Pojavljajo se na …

Ali vaša starost vpliva na duševno zdravje vašega otroka Read More »

Posnetki vaše duševnosti

Se kdaj sprašujete, kako v vaših možganih nastane misel? Kako se zapiše spomin? Kako ga prikličete? V kakšni obliki na fiziološki ravni obstaja vaša osebnost. Če vam katero od teh vprašanj vzbudi zanimanje, vam bodo všeč posnetki vaše duševnosti. Na biološki ravni se vaše duševno delovanje odvija z aktivacijskimi vzorci nevronov, ki se povezujejo v …

Posnetki vaše duševnosti Read More »

Nevrotransmitorji

Tretjega leta svojega študija psihoterapevtske znanosti se spomnim kot obdobja prestopanja na križišču med različnimi usmeritvami. Prebirala sem osnove lacanovske psihoanalize in pripravljala diplomsko nalogo o bioloških učinkih fizične aktivnosti na duševno zdravje. Pri prebijanju skozi Lacana so mi dobro pomagali ostanki lingvističnih korenin, na naravoslovnem koncu pa me je povsem brez oprijema nosilo po …

Nevrotransmitorji Read More »

Osnovna biologija psihoterapije

Psihoterapija se kot disciplina od začetkov, skozi desetletje svojega razvoja ter vse do danes postavlja v specifične družbene pozicije.[1],[2] Že ob nastanku psihoanalitične metode kot prve deklarativne oblike psihoterapije so se vnele polemike, ali naj psihoterapijo izvajajo zdravniki in če (ni)so za to bolj ali manj primerno usposobljene druge stroke.[3] V 50. letih 19. stoletja …

Osnovna biologija psihoterapije Read More »

OMRA: 31. 5. 2019, Velenje

OMRA redno delavnico o prepoznavanju in rešitvah težav, povezanih s stresom, depresijo, anksioznimi in drugimi duševnimi motnjami razpisuje: v petek 31. 5. 2019 v Velenju Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje, predavalnica v pritličju Vsebina in potek delavnice: https://www.omra.si/kaj-je-omra/delavnice-omra/delavnice-omra/vsebina-in-potek/. Prijave (delavnica sptejme do 50 udeležencev): https://www.omra.si/obrazec-za-izobrazevanja-za-posameznike/.

Pomen diagnoze

Zasebni psihoterapevti za razliko od psihiatrov in psihologov, ki sodelujejo z zdravstvenimi zavarovalnicami, praviloma nismo zavezani k podajanju diagnoz, zato se razlikujemo v obsegu pozornosti, ki jo diagnosticiranju pri delu namenjamo. Če delamo z diagnozami, imamo proste roke pri izbiri diagnostičnega sistema in se tekom usposabljanja srečujemo z različnimi pristopi klasificiranja. Spoznavanje teh nam odpre …

Pomen diagnoze Read More »